Vrátenie tovaru

Pre vrátenie tovaru si prosím stiahnite formulár dôkladne ho vyplníte a postupujte podľa pokynov uvedených v ňom

Formulár pre vrátenie tovaru

 

Reklamácia tovaru

Pre reklamovanie tovaru si prosím stiahnite formulár dôkladne ho vyplníte a postupujte podľa pokynov uvedených v ňom

Formulár pre reklamovanie tovaru