Kamenný obchod

V súčastnosti Spoločnosť nemá kamenný obchod len skladové priestory.

Otvorenie obchodu sa plánuje v priebehu roka 2021.