Kontakty

CAB Media s.r.o.

Fakturačné údaje

CAB Media s.r.o.
Mäsiarska 17
Levoča 054 01

IČO: 46128948
DIČ: 2023261768
IČ DPH: SK 2023261768

Bankové spojenie:

SK - SL

Fio banka, as: 2502041602 / 8330
IBAN / SWIFT: SK25 8330 0000 0025 0204 1602 / FIOZSKBA

CZ

Fio banka, as 2601570374/2010
IBAN / SWIFT: CZ15 2010 0000 0026 0157 0374 / FIOBCZPP

PLN: 

IBAN / SWIFT: GB91 TRWI 2314 7024 8733 40 / TRWIGB2L

HUF 

IBAN / SWIFT: HU70 1260 0016 1374 0878 7420 6669 / TRWIBEBBXXX
12600016-13740878-74206669 

Kontaktné údaje

Telefón:
+421 904 424 400 - Pondelok – Piatok 10:00 – 15:00

Email:

info@cabshop.sk
– predaj, reklamácie, objednávky

info@cabmedia.sk
– veľkoobchod, spolupráca 

Orgány dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1